Shuttle PE90

Tổng quanThông số kỹ thuật PE90 Bộ đổi nguồn 90W  Shuttle Accessory PE90 là bộ chuyển đổi nguồn AC sang DC bên ngoài có nghĩa là thiết bị thay thế cho các sản phẩm Shuttle nhất định. Nó cung cấp đầu ra tối đa là 90W. Thông số kỹ thuật : Tương thích với bộ…

Shuttle PCL71

Tổng quanThông số kỹ thuật PCL71 Cổng COM/LPT mở rộng cho X50V4/V5/V6 PCL71 là phụ kiện của Shuttle tương thích với XPC All-in-One X50V4, X50V5 and X50V6 của Shuttle. Nó sẽ thêm hai It will add two serial (COM) and one parallel (LPT) port to the back panel of the PC. Product Name: Shuttle Accessory…

Shuttle H-RS232

Tổng quanThông số kỹ thuật 3.5 inch to 2.5 inch HDD rack for all Cube XPC Accessory for all Cube XPC 3.5” to 2.5″ HDD rack Scope of delivery: Adapter with installation guideInternal: 10-pin (2×5), female, 2.54mm pitch Ports: External: Sub-D, 9 pins, male Cable: 9 pin ribbon cable, length: 32cm Compatibility: This accessory is compatible…